Kameran stannar på

  1. Västra Jönköping
  2. Högskolan för lärande och kommunikation
  3. Internationella Handelshögskolan
  4. Hälsohögskolan
  5. Högskoleområdet
  6. Tekniska Högskolan
  7. Munksjöbron
  8. Kulturhuset Spira
  9. Östra Jönköping
  10. Jönköpings Roddsällskap